mobile logo

Nowe informacje w sprawie Programu Pomoc Techniczna 2014-2020 – szerszy plan identyfikacji projektów

posted on 31 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Wraz z momentem rozpoczęcia pierwszego dnia przyjmowania aplikacji zgłoszeniowych w sprawie dofinansowania zgodnie z Programem Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT) i wraz z procedurą przewidzianą zgodnie z Wytycznymi z zakresu metody wybierania projektów, pojawiło się ogłoszenie, którego inicjatorem jest Instytucja Zarządzająca Programem (IZ POPT). Ogłoszona została dodatkowa tura w sprawie identyfikowania projektów do wykonania zgodnie z POPT 2014-2020. Dodatkową identyfikacją zostaną objęte projekty, których realizacja została przewidziana na rok 2015, jakie nie były złożone w pierwszej turze weryfikacji.

Weryfikacja projektów zgłoszeniowych ze strony Instytucji na bazie nadesłanych wiadomości jest konieczna do złożenia aplikacji z inicjatywy beneficjentów w terminie późniejszym odnośnie dofinansowania. Wypełnioną tabelę powinno się nadesłać do IZ POPT 2014-2020 najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2015 roku na adres emailowy: [email protected]