mobile logo

Nowa odsłona Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

posted on 12 sierpnia 2016 / IN ogólnopolskie /

Dnia 11 sierpnia 2016 roku z inicjatywy wiceministra rozwoju Witolda Słowika zatwierdzono nowy Szczegółowy opis osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 (wersja 1.8).

Nowopowstała wersja dokumentacji składa się m.in. z następujących zmian:

BRANŻA ENERGETYCZNA

Sprecyzowane zapiski dotyczące wejścia w życie ustawy na temat zmian ustawy o odnawialnych źródłach energii. W dodatku uszczegółowione zostały akty prawne beneficjentów i poszerzeniu poddany został katalog rodzaju inwestycji jakie przewidziano do wdrażania.

BRANŻA ŚRODOWISKA

Zmianie uległ rodzaj doboru projektów (wpierw był konkursowy a obecnie przeszedł na pozakonkursowy) w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, a zwłaszcza katastrofy naturalne i monitoring środowiska. Sprecyzowane oraz uzupełnione zostały zapiski na temat przyjęcia Krajowego Programu Gospodarki Odpadami, jak również odnośnie możliwości finansowania monitoringu przyrodniczego na terenach takich, jak obszary Natura 2000 przez RDOŚ.