mobile logo

Następne mikroprojekty wobec polsko – czeskiego pogranicza

posted on 11 sierpnia 2016 / IN ogólnopolskie /

W ramach programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska zatwierdzone zostały następne mikroprojekty.

Dnia 4 sierpnia 2016 roku miała miejsce narada Euroregionalnego Komitetu Sterującego w Euroregionie Silesia, podczas jakiego zadecydowano o dotacji 32 mikroprojektów. Podmioty wnioskujące z terenów Polski będą realizować 25 z projektów (ich łączna kwota wyniesie 483 195,38 euro i pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – EFRR), natomiast czeskie podmioty zrealizują 7 z nich (łączną kwota projektów wyniesie 147 136 euro z EFRR).

Oto wyłonione mikroprojekty, które objęte zostaną priorytetami:

Rozwój potencjału przyrodniczego oraz kulturowego wobec pomocy na rzecz zatrudnienia,

Edukacja oraz kwalifikacje,

Współdziałanie instytucji oraz społeczności.

Wiadomości związane z Funduszami mikroprojektów można znaleźć na stronie internetowej programu.