mobile logo

Narada w sprawie dokumentacji o nazwie Metodyka zastosowania kryterium dostępności cenowej w projektach inwestycyjnych dofinansowanych przez Unię Europejską

posted on 9 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Wraz z Wytycznymi z zakresu terminów powiązanych z opracowaniem projektów inwestycyjnych, także projektów napędzających dochody oraz projektów hybrydowych w perspektywie lat 2014-2020 i celem opracowania dokładnej strategii z zakresu wykorzystania kryteriów dostępności cenowej w projektach należących do branży gospodarki odpadami i wodno-kanalizacyjnej dofinansowanych przez Fundusze Europejskie, w oparciu o te kryteria przygotowano metodykę.

Dokumentacja ma stanowić spis propozycji procedur na rzecz podmiotów, które zaangażowane będą w wprowadzanie w życie programów operacyjnych. Zaproponowano, by Metodyka nie była elementem wytycznych horyzontalnych zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy dotyczącej zasad wykonania programów z zakresu polityk spójności kapitałowych z perspektywy finansowej na lata 2014–2020.

Procedurę opracowano zgodnie z danymi pochodzącymi z GUS zawartymi w raporcie pod tytułem Sytuacja gospodarstw domowych w 2013 roku w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych.