mobile logo

Najważniejsze wiadomości odnośnie programu Polska – Rosja

posted on 6 maja 2016 / IN ogólnopolskie /

Projekty wdrażane na podstawie programu muszą składać się na jeden z założeń tematycznych, w tym:

– Promocję kultury lokalnej oraz zachowanie dziedzictwa historycznego;

– Ochronę środowiska, zmniejszanie zmian klimatycznych i adaptację;

– Poprawę dostępności regionów, wzrost stałego oraz uodpornionego na klimat transportu i sieci systemów komunikacyjnych;

– Pomoc w zarządzaniu granicami i bezpieczeństwem na obszarze granic, zarządzanie mobilnością oraz zjawiskiem migracji.

Szacowany kapitał programu Polska – Rosja 2014 – 2020 wynosi 61,9 mln euro (41,3 mln euro pochodzi z środków unijnych a 20,6 mln euro stanowi środki budżetu Federacji Rosyjskiej). Obszar główny pomocy programu ma obejmować:

– W Polsce następujące podregiony: gdański, trójmiejski, starogardzki, elbląski, olsztyński, ełcki oraz suwalski;

– Rosji: Obwód Kaliningradzki.

W dodatku po stronie polskiej, w ramach obszaru przyległego, w programie mają brać udział polskie podregiony: słupski oraz białostocki.