mobile logo

Najpopularniejsze fundusze unijne.

posted on 25 lutego 2014 / IN ogólnopolskie /

Jeżeli chcesz się ubiegać o fundusze unijne, warto wiedzieć że możesz je otrzymać m.in., jako środki w ramach WPR, a mianowicie Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Ponadto istnieje Europejski Fundusz Rybacki (EFR). Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności tworzą obecnie jedne z największych pozycji w budżecie Unii Europejskiej.
To do Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej należy określenie zadań, priorytetowych celów oraz organizacji funduszy strukturalnych (ramowa Polityka Regionalna). Realizowane jest to poprzez zwykłą procedurę prawodawczą i przez konsultacje z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionalnym (publikacja rozporządzeń).
Program przyznawania funduszy unijny oparty jest na ustalaniu celów. Cele podzielone są na sekcje. Różnym regionom są przypisywane różne cele. Regiony z kolei dzieli się przy pomocy wskaźnika PKB (produkt krajowy brutto).