mobile logo

Najnowsze doniesienia w kwestii zmian w działaniu 2.10 i działaniu 2.14

posted on 7 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Oto zaistniałe zmiany w treści działania 2.10 o Wysokiej jakość systemu oświaty

Wprowadzone zmiany dotyczą przekształceń sposobów wykonywania zasad projektowych i wskazania beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie w trybie pozakonkursowym. Efektem tego ma być wprowadzenie zmian w katalogach beneficjentów działających poza konkursem. Doszło do dopisania do nich m.in. Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE), Krajowego Ośrodka Wsparcia Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU), jak również Centrum Informatycznego Edukacji (CIE). Wraz z chęcią utrzymania jasności treści SZOOP odnośnie rodzajów czynności wykonywanych zarówno w systemie pozakonkursowym, jak również w systemie konkursowym wprowadzono informacje na temat rodzajów inicjatyw zaplanowanych do wykonania zgodnie z tymi trybami.

Zmiany w działaniu 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Zmodyfikowano system wykonywania planów projektowych i wskazano beneficjentów działających w trybie pozakonkursowych. Do katalogu dopisano Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU), jako realizator zadań z zakresu wypracowania ramowych programów i rozwiązań organizacyjnych.