mobile logo

Nabory wniosków w Programie Inteligentny Rozwój

posted on 31 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

W tej chwili prowadzony jest pierwszy nabór, który potrwa jeszcze do 31 grudnia. Przedsiębiorcy mają możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe na rzecz badań przemysłowych oraz prac rozwojowych. Już dnia 1 września rozpocznie się proces przyjmowania wniosków odnośnie dofinansowania na utworzenie oraz wzrost centrów B+R w przedsiębiorstwach, natomiast 1 października rozpocznie się przyjmowanie wniosków na udzielenie pomocy finansowej dużemu, strategicznemu zapleczu badawczemu na skalę ogólnokrajową bądź międzynarodową. Do końca lipca zaplanowano przedstawienie jeszcze trzech konkursów.

Program Inteligentny Rozwój w perspektywie lat 2014-2020 stanowi całościowe zestawienie czynności, jakie pobudzają rozwój innowacyjności na obszarze rodzimej gospodarki. Do jednych z celów Programu należy udzielanie wsparcia finansowego na rzecz projektów wpływających na rozwój innowacyjności przedsiębiorstw od momentu planu aż po wprowadzenie nowych bądź poprawionych planów przekazanych następnie na rynek. Program wpłynie również pozytywnie na promowanie współpracy w świecie biznesu oraz nauki.