mobile logo

Nabór wniosków o wsparcie projektów zgodnie z Poddziałaniem 7.1.1 anulowany

posted on 3 lutego 2016 / IN wielkopolskie /

Decyzją Instytucji Zarządzającej, w tym wypadku jest to Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu po skonsultowaniu się z Komisją Europejską, musiał wycofać ogłoszony wrześniem 2015 roku nabór wniosków w sprawie dotacji na rzecz projektów, jak również dokonać zmiany trybu pozakonkursowego doboru projektów na tryb konkursowy.

Wycofanie wcześniejszego konkursu ma związek z sytuacji, w której nie wszystkie powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR) znajdujące się na terenie województwa wielkopolskiego, jakie uprzednio zgłosiły swój udział, zdecydowały się na realizację w trybie pozakonkursowym projektu zgodnie z Działaniem 7.1 Aktywna integracja oraz Poddziałaniem 7.1.1 Aktywna integracja – projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym (WRPO 2014+).

Stosowanie do powyższej informacji, w roku 2016 planuje się poinformowanie o konkursie zgodnie z Poddziałaniem 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, dzięki któremu pojawi się możliwość ubiegania się o dotacje dla wszystkim zainteresowanych podmiotów, w tym PCPR, MOPR i OPS działających na terenie województwa wielkopolskiego. Szczegóły dotyczące konkursu opublikowane zostaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.