mobile logo

Nabór wniosków dla projektów promujących wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

posted on 2 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Z ramienia Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej na rzecz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w perspektywie lat 2014-2020 ogłoszono konkurs dotyczący wsparcia finansowego na rzecz projektów zgodnie z Osią Priorytetową V Ochrona środowiska oraz efektywne wykorzystanie zasobów.
Wnioski należy składać w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego z wykorzystaniem platformy elektronicznej.
Wnioski nie są przyjmowane w formie papierowej. Nabór realizowany jest wyłącznie dla wniosków, które zostaną przekazane z wykorzystaniem platformy SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej).

Aplikacje zgłoszeniowe powinny zostać podpisane z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego, który weryfikowany jest kwalifikowanym certyfikatem, certyfikatem CC SEKAP, bądź profilem zaufanym ePUAP. Wsparcie finansowe może zostać przekazane następującym typom podmiotów:

– jednostką samorządów terytorialnych, ich związkom oraz stowarzyszeniom;
– organizacją pozarządowym.