mobile logo

Nabór projektów parasolowych – Program Interreg Polska-Słowacja

posted on 2 lutego 2016 / IN ogólnopolskie /

Od 02 lutego 2016 roku, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, Stowarzyszenie Region Beskidy wraz ze Związkiem Euroregionu „Tatry” mają możliwość składania wniosków w sprawie dofinansowania na rzecz projektów parasolowych w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja. Wspomniany Program ma na celu wspierać dziedzictwo przyrodnicze oraz kulturowe pogranicza, jak również przysłużyć się edukacji transgranicznej, kształceniu ustawicznym. W tym celu przeznaczone zostały kwoty 16,7 oraz 1,9 mln euro.

Projekty parasolowe umożliwią realizowanie szeregu przedsięwzięć, w tym mikroprojektów. Inicjatywy wdrażane będą przez priorytet poświęcony dziedzictwu naturalnemu oraz kulturowemu. Przedsięwzięcia opierać się będą m.in. na modernizacji oraz ochronie zabytkowych budynków, partnerskiej promocji obiektów i terenów o walorach przyrodniczych oraz kulturowych pogranicza. Pomoc dotrze również na rzecz współpracy między instytucjami, jakie wdrażają działania z tego zakresu. Przedsięwzięcia tego typu z pewnością wpłyną pozytywnie m.in. na podniesienie walorów turystycznych regionu.