mobile logo

Możliwości jakie dają fundusze unijne.

posted on 10 listopada 2014 / IN ogólnopolskie /

Wyróżniamy dwa czołowe rodzaje finansowania:

Dotacje na konkretne projekty, które zazwyczaj rozpoczyna się od ogłoszenia publicznego znanego jako: „zaproszenie do składania wniosków”. Część środków pochodzi z Unii Europejskiej, część z innych źródeł. Inne źródła to na przykład budżet państwa, budżet gmin i miast.

Zamówienia publiczne na zakup usług, towarów lub działań w celu zapewnienia prosperowania instytucji lub programów Unii Europejskiej.

Umowy są przyznawane na drodze zaproszenia do składania ofert (zamówienia publiczne) i obejmują wiele dziedzin: badania, pomoc techniczna i edukacja, doradztwo, organizacja konferencji, zakup sprzętu komputerowego, itp.

Grupa 28 komisarzy UE ponosi ostateczną odpowiedzialność polityczną za zapewnienie, iż fundusze unijne są właściwie wydawane. Ale ponieważ większość funduszy unijnych jest zarządzanych na poziomie krajowym, władze państwowe są również odpowiedzialne za prowadzenie kontroli i coroczne audyty. Zatem każde państwo członkowskiej UE prowadzi dodatkową kontrolę nad przydzielanymi funduszami.