mobile logo

Możliwość dofinansowania dla służb ratunkowych

posted on 25 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Powołano do życia konkurs w ramach Działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu i Poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych. Za sprawą zainicjowania konkursu można ubiegać się o pomoc w finansową na projekty związane z:

– kupnem sprzętu oraz niezbędnych urządzeń,
– tworzeniem oraz rozwijaniem systemów obserwacji oraz alarmowania przed klęskami żywiołowymi.

Zgodnie z poddziałaniem doszło do zaplanowana także wykorzystania cross – financingu wobec czynności powiązanych z nabyciem kolejnych kompetencji powiązanych z usługami systemowymi oraz urządzeniami kupionymi poprzez jednostki służb ratowniczych – do 5% wysokości dotacji unijnej. Zasady oraz wytyczne wyłaniania projektów określono w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursowego. Maksymalnie możliwy poziom wsparcia finansowego na rzecz projektu wynosi 8 0 procent, gdzie jednocześnie maksymalny poziom wsparcia z UE to 70 procent. Szczegóły zasad wyznaczania maksymalnego dopuszczalnego poziomu pomocy finansowej zostały określone w Regulaminie konkursowym.