mobile logo

Modyfikacje treści działań 2.15 oraz 4.1

posted on 7 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Działanie 2.15 odnoszące się do kształcenia oraz szkolenia zawodowego zgodnego z potrzebami przekształcającej się gospodarki

Zmiany obejmują przekształcenia systemów wykonania założeń projektowych i wskazania beneficjentów, którzy przynależą do systemu pozakonkursowego. Efektem jest wprowadzenie zmian w katalogu beneficjentów działających w trybie pozakonkursowy, dopisano do niego Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (pełni on funkcję realizatora czynności związanych z wdrażaniem narzędzi na rzecz polepszenia strategii na gruncie współdziałania wraz z partnerami społecznymi i ich reprezentantami oraz na rzecz dopasowania szkolenia zawodowego do wymagań rynku pracy.

Modyfikacje zawarte w działaniu 4.1 dotyczącym innowacji społecznych

Zmiany obejmują poszerzenie spisu beneficjentów poprzez dopisanie do nich podmiotów realizujących szkolenie na wyższym poziomie. Zgodnie z możliwościami wykonania projektów konkursowych na zasadach określonych w działaniu 4.1 poprzez uczelnie, nie wykluczono także uczestnictwa w konkursach dla podmiotów działających na gruncie naukowym.