mobile logo

Mobilność ponadnarodowa – nabór wniosków

posted on 4 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Ze strony Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, został ogłoszony nabór wniosków, który potrwa w terminie od 14.09.2015 do 30.09.2015. Departament ten pełni rolę Instytucji Zarządzającej w Programie Wiedza Edukacja Rozwój. Wsparcie finansowe mogą uzyskać projekty takie, jak programy stypendialne oraz projekty wspierające mobilność ponadnarodową na rzecz ludzi, którzy angażują się w tworzenie oraz wdrażanie polityki publicznej zgodnie z Osią Priorytetową IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Wsparcie finansowe może zostać przyznane podmiotom takim, jak:

Stowarzyszenia o charakterze pozarządowym
Współpracownicy, którzy działają na rzecz społeczeństwa zgodnie z definicją zawartą w PO WER
Instytucje ekonomii społecznej
Organy administracji publicznej
Firmy
Szkoły Wyższe
Samorządy terytorialne
Stowarzyszenia działające na terenie całego kraju oraz jednostki samorządów terytorialnych
Stowarzyszenia bądź organizacje pozarządowe działające na zasadzie partnerstwa oraz podmioty ekonomii społecznej