mobile logo

Mieszkania dla młodych

posted on 4 maja 2015 / IN ogólnopolskie /

Doszło już do podpisania ponad 20 tysięcy umów na kredyt. Wszystko za sprawą państwowego programu, którego nazwa brzmi: „Mieszkanie dla młodych”. Taka ilość umów została zawarta w rekordowo krótkim czasie, zaledwie 16 miesięcy od jego rozpoczęcia. Na rok 2015 zaplanowano wypłaty dofinansowania, jednak już teraz została przekroczona ich ilość odnośnie zeszłego roku. Różne grupy społeczne, jak rodziny, samotni ludzie, osoby wychowujące dzieci w pojedynkę, uzyskały wsparcie na rzecz indywidualnego wkładu na nabycie mieszkania (prawie 20 tys. kredytów) bądź domu (nieco mniej niż 500 kredytów). W sumie kwota przekazana na inwestycje w związku z zakupem mieszkań zamknęła się na poziomie 4,7 miliardów złotych końcem kwietnia, z kolei kwota na udzielone kredyty wyniosła 3,7 miliarda złotych. Łącznie wsparcie uzyskane z ramienia środków rządowych związane z podpisanymi umowami donośnie kredytów uzyska wartość 461,7 mln zł.