mobile logo

Kto zostanie objęty przez dofinansowania unijne lata 2014-2020?

posted on 1 września 2014 / IN mazowieckie / wielkopolskie / śląskie /

1

Za sprawą podjętych decyzji przez Radę Europejską, dofinansowania unijne lata 2014-2020 dadzą Polsce aż ponad 70 mld euro dzięki założeniom polityki spójności. Fundusze europejskie czerpane z nowych perspektyw będą oferowane począwszy od I kwartału roku 2014 (pierwszy rok nowych perspektyw). Dowiedzmy się więc, jakie osoby czy też firmy mogą mieć nadzieję na najkorzystniejsze dofinansowania unijne lata 2014-2020.

Fundusze unijne czerpane dzięki programom polityki spójności mają być przeznaczane na realizację badań naukowych, transport oraz cyfryzację naszego państwa. Jednak na tym nie koniec! Pamiętano również o aktywizacji zawodowej oraz rozwojowi przedsiębiorczych działań obywateli. Podczas obrad zadecydowano również o wysokości funduszy i ich podziałach między kraje członkowskie Unii Europejskiej. Zadecydowano również o podtrzymaniu opcji refundowania VAT-u. Z ustaleń wynika, iż stopień przeznaczonych funduszy unijnych na inwestycje ma stanowić 85% wśród każdego z województw, z pominięciem województwa mazowieckiego.