mobile logo

Kontrakty Samorządowe – nabór wniosków o dofinansowanie

posted on 4 lipca 2015 / IN zachodniopomorskie /

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego sprawujący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-2020 ogłosił dnia 30 czerwca 2015 roku konkurs, dzięki któremu można uzyskać wsparcie finansowe na rzecz projektów zgodnie z Działaniem należącym do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Aplikacje zgłoszeniowe należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Wydziale Zarządzania Strategicznego. Zgodnie z działaniem 6.7 o wsparcie finansowe mogą starać się podmioty będące samorządami terytorialnymi oraz ich organizacje, podmioty organizacyjne. Zgodnie z działaniem 6.7 rozwinąć ma się upowszechnianie dostępności usług opieki nad dziećmi będącymi w wieku do 3 lat. Wnioski można składać w terminie od 1.09.2015 do 30.10.2015. Wszelkie szczegóły na temat konkursu znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.