mobile logo

Kontrakty Samorządowe a rozwój ośrodków popularyzujących edukację

posted on 6 lipca 2015 / IN zachodniopomorskie /

Ogłoszono nabór wniosków konkursowych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-2020. Przyjmowanie wniosków dotyczących konkursu o numerze RPZP.KS-IZ.00-32-001/15 potrwa od 1.09.2015 do 30.10.2015. Za sprawą konkursu można ubiegać się o wsparcie finansowe na rzecz projektów zgodnie z Działaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Chodzi zwłaszcza o projekty, które zostały objęte procesem wyznaczonym dla projektów zintegrowanych – zgodnym z Kontraktem Samorządowym. Łącznie przyporządkowano osiem działań dla wspomnianego naboru.

Konkurs skierowany jest w szczególności do jednostek samorządów terytorialnych, ich związków oraz stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych itp. Wobec działania 9.7 samorządy terytorialne mogą ubiegać się o wsparcie na rzecz rozbudowy, adaptacji zaplecza instytucji wspierających edukację oraz innowacyjność. Poprzez projekty ma uaktywnić się przede wszystkim powstawanie wyspecjalizowanych laboratoriów i zaplecza doświadczalnego.