mobile logo

Konsultacje w sprawie Wytycznych do projektu – Europejski Fundusz Społeczny

posted on 20 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju trwają obrady w sprawie Wytycznych z zakresu wykonania planów z wykorzystaniem kapitału środków Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru zdrowia w perspektywie lat 2014-2020. Są to konsultacje zewnętrzne. Opracowanie Wytyczny miało za cel wskazać reguły i kryteria wykonania i wcielania w życie inwestycji i pomysłów (programy zdrowotne wraz z programami polityk zdrowotnych, jak również czynności i inicjatywy z zakresu deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi) z wykorzystaniem zasobów finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie zdrowia w perspektywie lat 2014-2020. Możliwe jest zgłaszanie uwag w kwestii projektu równocześnie z dołączoną argumentacją do dnia 3 sierpnia 2015 roku, jednak jest to możliwe wyłącznie poprzez formularz zgłaszania uwag.