mobile logo

Konsultacje publiczne projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska – Rosja w latach 2014 – 2020

posted on 6 maja 2016 / IN ogólnopolskie /

W dniu 6 maja 2016 r. rozpoczęto konsultacje społeczne w projekcie Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska – Rosja w latach 2014 – 2020, ponadto od tego dnia trwać będą prognozy jego oddziaływania na rzecz środowiska.

Konsultacje mają za cel zebrać opinie oraz uwagi odnośnie kierunków pomocy zaproponowanej w ramach Programu.

Konsultacje są skierowane dla wszystkich osób, które interesują się wspomnianą współpracą. Zwłaszcza z konsultacji powinni skorzystać reprezentanci samorządów terytorialnych, partnerzy społeczno – gospodarczy, administracja rządowa, organizacje pozarządowe, środowiska akademickie, itd.

Sposoby zgłaszania opinii oraz uwag:

– odnośnie projektu programu Polska – Rosja 2014 – 2020 można kierować do dnia 10 czerwca 2016 roku.,

– na temat prognoz oddziaływania na środowisko programu Polska – Rosja 2014 – 2020 można kierować w terminie do dnia 5 czerwca 2016 roku.

Wystarczy wypełnić odpowiedni formularza zgłaszania uwag na stronie www Ministerstwa Rozwoju.