mobile logo

Konkurs w zakresie Priorytetu 4 Informacja i promocja

posted on 18 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 16.07.2015 do 31.12.2015. Przyjmowanie zgłoszeń na rzecz wykonania projektów, jakich celem będzie wiadomości o wysokiej skuteczności oraz efektywności, jak również promocja funduszy europejskich. Rolę Instytucji Zarządzającej POPT pełni Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie. Wnioski są przyjmowane w postaci elektronicznej poprzez system SL2014-PT. Beneficjentem może zostać Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (w ramach czynności powiązanych z wykonaniem polityki spójności).
Wsparcie finansowe można uzyskać na: projektowanie, utrzymywanie oraz wzrost stron www i tworzenie pozostałych przedmiotów komunikacji drogą elektroniczną, konkursy związane z dotacjami na rzecz mediów oraz współpracowników na gruncie społeczno-gospodarczym, inicjatywy informacyjno-promocyjne, czynności wydawnicze, organizowanie przyjęć informacyjno-promocyjnych, również spotkań konferencyjnych, działaniem edukacyjnym, na rzecz promocji oraz informacji w Programie Pomocy Technicznej 2014 – 2020.