mobile logo

Konkurs w sprawie dofinansowania na rzecz działań informacyjnych – Fundusze Europejskie

posted on 27 lutego 2016 / IN ogólnopolskie /

Z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju ogłoszono następną edycję „Konkursu dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich”. Konkurs umożliwi dokonanie wyboru oraz wsparcia finansowego najbardziej obiecujących projektów, które popularyzują zagadnienia związane z Funduszami Europejskimi. Aplikacje przyjmowane będą od 10 lutego 2016 do 09 marca 2016 roku.

Konkurs na dofinansowanie dotyczy następujących typów projektów:

– telewizyjnych,
– radiowych,
– prasowych,
– internetowych.

W konkursie uczestniczyć mogą nadawcy telewizyjni oraz radiowi, wydawcy tytułów prasowych, wydawcy portali internetowych, biura reklamowe ww. podmiotów i producenci nagrań telewizyjnych bądź radiowych, którzy spełniają wymagania wyznaczone przez Regulamin.

W związku z realizacją projektów konkursowych wyznaczono dofinansowanie w minimalnej kwocie 150 000 zł i maksymalnej kwoty na rzecz:

– projektów telewizyjnych – 1 500 000 zł (z wyróżnieniem projektów product placement – 400 000 zł i dla projektu, który promuje Dni Otwarte Funduszy Europejskich – 400 000 zł),
– projektów radiowych – 700 000 zł,
– projektów prasowych – 600 000 zł,
– projektów internetowych – 900 000 zł.