mobile logo

Konkurs w ramach RPO Mazowieckiego – wsparcie dla ekonomii społecznej

posted on 2 lutego 2016 / IN mazowieckie /

Nowo ogłoszony konkurs zamknięty dotyczyć będzie działań, które wspierać będą rozwój ekonomii społecznej na obszarze regionu. Działanie te realizowane będą poprzez OWES i opierać się będą m.in. na tworzeniu nowych miejsc pracy w dziale ekonomii społecznej, co znacznie przyczyni się do wsparcia dla osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wsparcie ponadto będzie się opierać na:

1) udzielaniu dofinansowań (zgodnie z biznesplanem) na powstawanie nowych miejsc pracy na rzecz osób, które zagrożone są ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym. Przyznawanie dofinansowań opierać się będzie na decyzji bądź umowie o dofinansowanie projektu, gdzie jednocześnie maksymalna kwota dofinansowania na utworzenie 1 miejsca pracy może stanowić maksymalnie sześciokrotność przeciętnej kwoty wynagrodzenia zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 roku odnośnie promocji zatrudnienia oraz instytucjach rynku pracy.

2) usługach służących nabywaniu wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do otwarcia, kierowania oraz rozwijania firmą z sektora społecznego, a zwłaszcza związaną z branżą ekonomiczną działania przedsiębiorstwa społecznego.