mobile logo

Konkurs w ramach Działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu i Poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych

posted on 25 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Nabór wniosków konkursowych będzie prowadzony w terminie od 2.11.2015 do 4.12.2015. Rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego w latach 2014 –2020 pełni Zarząd Województwa Małopolskiego, z jego inicjatywy ogłoszono rozpoczęcie przyjmowania wniosków dotyczących dofinansowania dla projektów zgodnie z 5. Osią priorytetową Ochrona środowiska, Działaniem 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałaniem 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w
kwietniu 2016.

Wniosek dotyczący wsparcia finansowego na rzecz projektów zgodnie z załącznikami powinno się opracować i przekazać z wykorzystaniem systemu elektronicznego e-RPO, który udostępniony został na stronie www erpo.malopolska.pl

Konkurs zaadresowany jest do:

– jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich związków oraz stowarzyszeń,
– jednostek organizacyjnych JST, posiadających osobowość prawną,
– administracji rządowej,
– organizacji pozarządowych,
– partnerów społecznych i gospodarczych:
– Górskich Ochotniczych Służby Ratunkowe (grup jurajska, beskidzka, krynicka, podhalańska),
– Tatrzańskich Ochotniczych Służb Ratunkowych,
– Wodnych Ochotniczych Służb Ratunkowych,
– Oddziałów Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego.