mobile logo

Konkurs w Działaniu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

posted on 31 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Nabór wniosków potrwa w terminie od 1.09.2015 do 30.10.2015. Funkcję Instytucji Pośredniczącej w Programie Inteligentny Rozwój sprawuje Departament Wdrażania Programów Operacyjnych działający na terenie Ministerstwa Gospodarki w Programie Inteligentny Rozwój.
Konkurs w Działaniu 2.1 jest skierowany dla firm. Wsparcie finansowe może zostać udzielone firmom na realizację projektów inwestycyjnych związanych z projektowanie bądź wzrostem centrów badawczo-rozwojowych.

Jako przedsięwzięcie, którym jest centrum badawczo-rozwojowe powinno się rozumieć jednostkę organizacyjną bądź wyróżnioną organizację, która rozpoczyna bądź rozwija działanie, chodzi również o podmiot, jakiego czołowym zadaniem jest wykonywanie z wykorzystaniem wykwalifikowanej kadry pracowników na rzecz badań naukowych oraz prac o celach rozwojowych w wyznaczonych i przystosowanych miejscach, jak laboratoria wraz z użyciem zaplecza badawczo-rozwojowego.