mobile logo

Konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia

posted on 24 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Ogłoszony został konkurs w ramach Działania 5.2, który ma za zadanie pomóc w kwestii reorganizacji opieki nad osobami zależnymi. Chodzi tutaj zwłaszcza o zmiany na oddziałach szpitalnych, co ma pozwolić na to, by pacjenci żyli w gronie społeczeństwa z zagwarantowaniem stosownej pomocy. Dodatkowo pojawią się oferty, które umożliwią osobom świadczącym opiekę nad rodzicami bądź pozostałymi osobami, które są zależne na pogodzenie kariery zawodowej z życiem rodzinnym, przykładowo poprzez znalezienie pracy lub jej kontynuację. Zwycięskie projekty konkursowe uzyskają pilotażowe wprowadzenie oraz możliwość przetestowania standardów dotyczących projektowania oraz działania dziennych domów opieki medycznej.

O pomoc finansową potrzebną do realizacji swych projektów mogą ubiegać się organizacje i stowarzyszenia świadczące usługi lecznicze dokumentujące się umową o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, która zawarta została z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Wnioski należy kierować do siedziby Kancelarii MZ. Kryterium wyłaniania zwycięskich projektów jest kompatybilne z Rocznym Planem Działania w Priorytecie V PO WER na roku 2015.