mobile logo

Konkurs odnoszący się aktywacji społecznej oraz zawodowej – osoby niepełnosprawne

posted on 3 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z II Osią priorytetową Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, ogłoszony został Konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15. Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych potrwa w terminie od 4.08.2015 do 17.08.2015.

Wnioski należy przesyłać lub składać osobiście w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie.
Wnioski można składać w wersji elektronicznej z wykorzystaniem systemu SOWA obsługującego zgłoszenia aplikacyjne, jak również w wersji dokumentu papierowego opatrzonego podpisem osoby uprawnionej. Podmiotem składającym wniosek w formie projektu może być jedynie organizacja pozarządowa, która działa reprezentując interesy osób niepełnosprawnych. Poprzez konkurs zostaną wyłonione projekty, których celem jest identyfikowanie występujących przeszkód prawnych. Projekty zostaną ocenione pod względem formalnym, merytorycznym oraz strategicznym. Można uzyskać maksymalnie 100 % dofinansowanie projektu.