mobile logo

Konkurs na rzecz wysokiej jakości polityki

posted on 3 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Ogłoszono konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15, nabór potrwa od 04.08.2015 do 17.08.2015. Organizatorem konkursu powołanego zgodnie z II Osią priorytetową Efektywna polityka publiczna dla rynku pracy jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Konkurs powstał celem promowania równości i czynnego angażowania się w zwiększanie możliwość na uzyskanie pracy.

Wnioski konkursowe należy składać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie. Aplikacje zgłoszeniowe będą przyjmowane zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą starać się wyłącznie organizacje pozarządowe, które działają w sprawie osób niepełnosprawnych. Wsparcie finansowe może zostać przyznane projektom, które będą mieć znaczący wpływ na identyfikację zaistniałych przeszkód o charakterze prawnym, administracyjnym, organizacyjnym podczas wdrażania rozwiązań stawianych przez Konwencję ONZ w kwestii praw osób niepełnosprawnych. Projekty powinny również zawierać opracowany wykaz zawierający identyfikację przeszkód prawnych.