mobile logo

Konkurs dotyczący skutecznej pomocy społecznej

posted on 13 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Wnioski konkursowe będą przyjmowane od 11.08.2015 do 21.08.2015. Konkurs ogłoszono zgodnie z II Osią priorytetową o nazwie Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wnioski należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie.

Wnioski mogą składać instytucje, które uzyskały pozwolenie ze strony Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prowadzenia kursów w zakresie I i/lub II stopnia wyspecjalizowania w fachach, jak pracownik socjalny zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 roku odnośnie wyspecjalizowania w fachu pracownik socjalny i zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku, która dotyczyła wsparcia społecznego. Potencjalny beneficjent ubiegający się o wsparcie finansowe winien zostać wymieniony w Wykazie podmiotów, jakie otrzymały pozwolenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prowadzenia kursów dla zawodu pracownik socjalny, który opublikowany został stronie www Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.