mobile logo

Konkurs dotyczący funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie

posted on 1 czerwca 2016 / IN wielkopolskie /

W dniu 30 maja 2016 roku przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego została podjęta uchwała odnośnie wyznaczenia terminu Konkursu na realizację Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie.

Przyjmowanie aplikacji zgłoszeniowych w w.w. konkursie potrwa od dnia 30 maja 2016 roku do 10 czerwca 2016 roku do godziny 15:00.

Formularz aplikacji zgłoszeniowej i niezbędne załączniki można przesłać za pośrednictwem poczty bądź poprzez przesyłkę kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Polityki Regionalnej

al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

Istnieje również możliwość dostarczenia dokumentów osobiście do siedziby sekretariatu Departamentu Polityki Regionalnej najpóźniej do dnia 10 czerwca 2016 roku, do godziny 15:00.

Zgłoszenie trzeba przekazać w opieczętowanej kopercie, jaka koniecznie musi zostać uposażona w dopisek: „Konkurs na prowadzenie LPI w podregionie konińskim. Nie otwierać przed 10 czerwca 2016 roku”.