mobile logo

Konkurs dla Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw POIR

posted on 30 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Ocena merytoryczna wniosków zostanie przeprowadzona przez Panel Ekspertów. Będzie on składać się ze specjalistów, którzy działają w dziedzinie analizy finansowej oraz innowacji. Jednych z elementów oceny będzie zebranie ekspertów z panelu z aplikantem, który to będzie mieć sposobność prezentacji swego projektu. Przewidziane zostały dodatkowe punkty na rzecz inwestycji, w jakich właściciele firm zadeklarują się do współpracy z podmiotami badawczymi. Premiowany będzie również też duży wkład kosztów w działalność B+R w łącznych sumach inwestycyjnych oraz tworzenie miejsc pracy dla większej liczby personelu, który zajmuje się B+R.

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Gospodarki. Wiadomości na temat naboru, jak również ogłoszenie na temat niezbędnych dokumentów są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki, jak również można je znaleźć w serwisie Funduszy Europejskich.
Do tej pory w Programie Inteligentny Rozwój ogłoszonych zostało 5 konkursów, których łączna alokacja wynosiła około 3,8 mld zł. Zamknięte zostały już 2 nabory aplikacji na temat badań oraz rozwoju w sektorze lotniczym.