mobile logo

Koniec przyjmowania wniosków oraz formalnej oceny fiszek projektowych – konkurs Modelowa Rewitalizacja Miast

posted on 9 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

W dniu 23 kwietnia 2015 roku ogłoszony został konkurs o dofinansowanie pod nazwą: „Modelowa rewitalizacja miast”. Za cel konkursu obrano pomoc na rzecz podmiotów samorządów terytorialnych (gmin ze statusem miasta), jego proces polegał na opracowaniu programów potrzebnych do rewitalizacji oraz szablonowych działań z zakresu modernizacji terenów miejskich. Pierwszy etap konkursu polegał na tym, iż Wnioskodawcy opracowywali oraz składali do siedziby Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju fiszkę projektową, jaka miała za zadanie syntetycznie przedstawiać inicjatywy projektowe oraz propozycje czynności celem jego wprowadzenia w życie.

Do dnia 1 czerwca 2015 roku złożono ponad 241 fiszek projektowych, gdzie jedną wycofano poprzez podmiot składający wniosek. Po dniu 1 czerwca 2015 roku odnotowano wpłynięcie następnych 9 fiszek projektowych, jednak nie rozpatrzono ich z uwagi na złożenie po dacie przyjmowania wniosków. Ocena formalna dotyczyła 240 fiszek, następnie wszystkie te fiszki zostały przekazane do analizy merytorycznej.