mobile logo

Koniec naboru wniosków w konkursie z sektora transportu – Program Infrastruktura i Środowisko

posted on 4 maja 2016 / IN ogólnopolskie /

W dniu 29 kwietnia 2016 roku zamknięto wszystkie nabory wniosków wobec dwóch konkursów drogowych w czwartym priorytecie w Programie Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020.

W konkursie w działaniu 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego dotacja będzie przekazana na realizację projektów przyczyniających się do poprawienia dostępności miast w sieci TEN-T.

Zgodnie z konkursem w ramach działania 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego, dotacja trafi do projektów, których zadaniem jest poprawa dostępności miast położonych poza obrębem podstawowej sieci drogowej.

Projekty wyłonione w ramach wyżej wymieniony konkursów zapewnią zmniejszenie zatłoczenia i ograniczeń związanych z przepustowością zaplecza drogowego na terenie miast i będą miały korzystny wpływ na poprawienie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.