mobile logo

Konferencje informacyjne dla osób opracowujących projekty i chętnych wzięcia udziału w konkursie zgodnie z projektem: „Gwarancja dla młodzieży”

posted on 18 maja 2015 / IN ogólnopolskie /

Pierwsze spotkanie planowo odbędzie się dnia 22 maja 2015 roku w godzinach 12:00 – 15:00. Kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 29 maja 2015 roku w godzinach 12:00 – 15:00. Konferencje odbędą się z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS). Cykl konferencji skierowany jest w stronę osób realizujących projekty, które mają zamiar wnioskować o wsparcie na realizację projektów zgodnie z konkursem nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15, który został powołany do życia celem realizacji projektu: „Gwarancja dla młodzieży”. Konkurs ogłoszono zgodnie z Działaniem 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Projekt ten związany jest ściśle z Programem Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Miejscem spotkań będzie siedziba MPiPS w Warszawie.

Konferencje mają służyć przestawieniom zasad określonych przez regulamin konkursowy oraz norm wykonania projektów zgodnie z PO WER 2014-2020. Realizując ten cel spotkań, pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie będą udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu konkursowego, dyskutować odnośnie warunków wybierania projektów i standardów związanych z aplikowaniem o wparcie. Gokkasten/spelletjes | Justlin Company – Gratis link plaatsen, aanmelden en toevoegen op het internet overzicht. – Online Casino Spellen