mobile logo

Konferencja na temat modelowej rewitalizacji miasta

posted on 10 lutego 2016 / IN ogólnopolskie /

Jednym z elementów konkursu pod hasłem „Modelowa rewitalizacja miast” są spotkania w formie konferencji, w których uczestniczą przedstawiciele 57 miast. Ilość przedstawicieli miast wynika z wcześniejszego etapu konkursu, w którym wyłoniono właśnie tę grupę. Ministerstwo Rozwoju było organizatorem spotkania samorządowców, które poświęcono konsultacji obecnych doświadczeń oraz promowaniu korzystnych praktyk. Spotkaniu przewodniczył wiceminister Paweł Chorąży.

Wszystkie spośród miast, które przeszły do kolejnego etapu przekazały zgłoszenia w sprawie dofinansowania na rzecz projektów w następnym etapie konkursu. Aktualnie przebiega ich ocena. Po przeprowadzeniu oceny, wyłonionych zostanie 20 projektów, jakie przekazane zostaną do procedury przyznawania dofinansowania na wdrożenie modelowych czynności z zakresu rewitalizacji terenów miejskich.

Podczas konferencji wiceszef resortu wspomniał, iż rewitalizacja stanowi ważny cel w procesie rozwoju każdego miasta. Ponadto zaznaczył, iż rewitalizacja powinna stanowić kluczowy program społeczny oraz gospodarczy obszaru miejskiego.

Ponadto P. Chorąży wspomniał, że programy rewitalizacji „nowej generacji” zapewniają odpowiednie zwiększenie poziomu jakości oraz efektywności, konieczność ciągłego edukowania władz miasta, promowania najbardziej korzystnych praktyk oraz wspierania złożonych inicjatyw rewitalizacyjnych.