mobile logo

Konferencja informacyjna na temat: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – Lódź

posted on 9 maja 2015 / IN łódzkie /

W dniu 18 maja 2015 roku o w godzinach od 9:30 – 12:45 odbędzie się konferencja o charakterze informacyjnym pod hasłem: „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020”. Podczas niego zostaną omówione szczegółowo informacje przez specjalistę do spraw Funduszy Europejskich odnośnie najważniejszych założeń, zasada oraz celów przeznaczenia środków pochodzących z UE na lata 2014-2020. Miejscem planowanego spotkania będzie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w wydarzeniu proszeni są o wcześniejszą rejestrację elektroniczną pod adresem: [email protected] lub za pośrednictwem faxu: 42 663 30 94 najpóźniej do dnia 15 maja 2015 roku do godziny 12:00. Wzięcie udziału w konferencji jest darmowe. Spotkanie przeznaczone jest dla mieszkańców Łodzi oraz osób, które prowadzą na tym obszarze działalność gospodarczą. Szczegóły spotkania można znaleźć na stronie www Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego. Konferencja przeprowadzona zostanie w oparciu o projekt współfinansowany poprzez UE, dzięki środkom pochodzącym z Funduszu Spójności.