mobile logo

Konferencja informacyjna – dotacje z Funduszy Europejskich na edukację przekazane dla Konina

posted on 14 maja 2015 / IN podlaskie /

Pierwsze ze spotkań zaplanowano na dzień 20 maja 2015 roku, w godzinach 10:00 – 13:00. Podczas wydarzenia przedstawione zostaną informacje odnośnie możliwości pomocy ze strony Funduszy Europejskich. Konkretnie chodzi o projekty realizowane w sektorze edukacyjnym. Omówione zostaną też oferty, jakimi dysponuje obecnie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie.

Wszyscy chętni wzięcia udziału w konferencji proszeni są o nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych na adres e-mail: [email protected] Konferencja jest bezpłatna. Liczba miejsc ograniczona. Konferencja zaadresowana jest w stronę kadry nauczycielskiej, osób zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych i ich organach kierujących. Dla spotkania przewidziano m.in. omówienie sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Koninie, przedstawienie informacji na temat wsparcia ze strony Funduszy Europejskich na terenie edukacji (Program Erasmus plus) oraz udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania.