mobile logo

Kolejna debata Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko

posted on 20 maja 2015 / IN ogólnopolskie /

Podczas obrad Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko zatwierdzono kryteria doboru projektów w dziale transportowym, inżynierii środowiska oraz dzialalności kulturalnej. Przewodniczącym debaty był wiceminister infrastruktury i rozwoju Waldemar Sługocki. Zatwierdzone wymagania doboru projektów w branży inżynierii środowiska odnoszą się do:

· działania 2.1, które traktują o adaptacji do przemian klimatycznych oraz zabezpieczeń i polepszeniem bezpieczeństwa na wypadek klęsk żywiołowych, a zwłaszcza w momencie katastrof naturalnych oraz o obserwacji środowiska,
· działania 2.4 dotyczące ochrony przyrody oraz poszerzania edukacji ekologicznej,
· działania 2.5 odnoszące się do poprawy standardów w sektorze środowiska miejskiego.

Zatwierdzone wymagania wyłonienia projektów POIŚ 2014-2020 w branży kulturalnej – działanie 8.1 traktujące o ochronie dziedzictwa kulturowego i rozwoju kulturalnych. W debacie wzięli udział reprezentanci KE, pracownicy administracji rządowej oraz partnerzy programowi.