mobile logo

świętokrzyskie

22
Lip

Dnia 15 lipca 2016 roku z inicjatywy Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego podpisano pre-umowę wraz z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski. Podpisana umowa dotyczy realizacji zadania o nazwie: „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim – etap I”. Pełna wartość projektu to 12 203 848,69 złotych, wartość dotacji natomiast wynosi 4 730 802,80 złotych, co daje łącznie 65 % sumy całościowych kosztów kwalifikowanych w ramach projektu.

Czytaj więcej
15
Kwi

Dotacje dla firm w ramach Programu Polska Wschodnia

posted on 15 kwietnia 2016 / 0 Comments

Aby ubiegać się o wsparcie finansowe, przed przekazaniem aplikacji zgłoszeniowej należy wyznaczyć realizatora usług o charakterze doradczym, który opracuje niezbędny model biznesowy, trzeba także podpisać z nim warunkową umowę, która zostanie z nim zrealizowana, jeżeli projekt zostanie zakwalifikowany do dofinansowania. Potencjał i doświadczenie określonego wnioskodawcy stanowią jeden z kryteriów, wobec jakich projekty zostaną wyłonione do dotacji. Ogłoszenie w sprawie konkursu Pierwszy etap działania Internacjonalizacja MŚP zapewni przedsiębiorcom otwarcie drogi do uzyskania w II etapie nawet kwoty 0,5 mln zł na rzecz usług doradczych i na zakup wartości niematerialnych oraz prawnych, które mają związek z opracowaniem modelu biznesowego, jak również na uczestnictwo w …

Czytaj więcej
15
Kwi

POPW i wsparcie dla firm otwartych na sprzedaż za granicą

posted on 15 kwietnia 2016 / 0 Comments

Pomoc w ramach konkursu, który zostanie zamknięty 20 maja 2016 roku, udzielana jest w dwóch etapach. Wpierw przedsiębiorstwa mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie na wyznaczenie ich potencjału do wejścia na zachodni rynek oraz stworzenie właściwego modelu biznesowego. Firmy, którym uda się zrealizować ten projekt, uzyskają szansę na zdobycie kolejnego dofinansowania. Otwarty w kwietniu nabór aplikacji zgłoszeniowych ma związek z pierwszym etapem Internacjonalizacji MŚP. Firmy mają możliwość ubiegania się o dotację w wysokości 50 tys. złotych na usługi doradcze mające związek tworzeniem nowego modelu biznesowego prowadzącego do umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa. Firmy, który uzyskają wsparcie mogą wykorzystać fundusze unijne na rzecz: analizy możliwości z …

Czytaj więcej
15
Kwi

Otwarcie nowych rynków dla firm – Program Polska Wschodnia

posted on 15 kwietnia 2016 / 0 Comments

10 mln zł to wartość budżetu I konkursu w ramach działania Internacjonalizacja MŚP Programu Polska Wschodnia (POPW). Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych rozpocznie się dnia 15 kwietnia 2016. Oferta skierowana jest dla firm, jakie interesują się działalnością eksportową, jednak potrzebują w tym celu merytorycznego oraz finansowego wsparcia. Skierowana jest ona głównie dla firm, jakie nie wykraczały dotychczas ze swoją ofertą na zagraniczne rynki. Wnioski dotyczące dofinansowania projektów będą przyjmowane do dnia 20 maja 2016 roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Konkurs zostanie powołany do życia z myślą o wsparciu mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw z 5 różnych województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Firmy …

Czytaj więcej
17
Mar

Z inicjatywy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Województwa Świętokrzyskiego ogłoszono rozpoczęcie naboru kandydatów na ekspertów zewnętrznych, którzy zajmą się oceną projektów z zakresu działań o charakterze badawczo-rozwojowym w dziedzinach, które odpowiadają Regionalnym Inteligentnym Specjalizacjom Województwa Świętokrzyskiego, w tym w: - przemyśle metalowo-odlewniczym, - nowoczesnym rolnictwie oraz przetwórstwie spożywczym, - zasobooszczędnym budownictwie, - turystyce zdrowotnej oraz prozdrowotnej, - technologiach informacyjno-komunikacyjnych, - branży targowo-kongresowej, - zrównoważonym rozwoju energetycznym. Szczegółowe informacje związane z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami znaleźć można w Uszczegółowieniu Inteligentnych Specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego. Celem wpisania do Wykazu kandydatów na ekspertów, należy spełniać następujące wymagania: - korzystać w pełni z praw publicznych, - posiadać całkowitą zdolność do czynności prawnych, - nie być skazanym przez prawomocny wyrok …

Czytaj więcej
14
Mar

Wsparcie dla firm z Polski Wschodniej

posted on 14 marca 2016 / 0 Comments

Zgodnie z działaniem 1.2 Internacjonalizacja MŚP, firmy zarejestrowane na terenie Polski Wschodniej mogą ubiegać się o pomoc w postaci dofinansowania. Unijna dotacje umożliwią przedsiębiorcom realizację zadań takich, jak: - analiza możliwości eksportowych; - oszacowanie potencjału handlowego; - wybór najbardziej efektywnych modeli oraz mediów marketingowych; - poszukanie udostępnionych źródeł zewnętrznego dofinansowania działań eksportowych jak również narzędzi finansowych, które obniżają zagrożenie eksportowe, w tym kredytów eksportowych, funduszy poręczeniowych oraz gwarancyjnych, funduszy dotacyjnych, transakcji terminowych. Firmy pragnące ubiegać się o fundusze POPW muszą.: - dysponować w swej ofercie przynajmniej jednym produktem (wyrobem bądź usługą), który będzie stanowić przedmiot handlu zagranicznego; - wyłonić realizatora usług o charakterze doradczym, które związane są …

Czytaj więcej
14
Mar

I edycja konkursu realizowanego na rzecz mikro, małych oraz średnich firm, które zainteresowane są poszerzaniem swej działalności na rzecz zagranicznych rynków, zostanie uruchomiona w ramach Programu Polska Wschodnia (POPW) dnia 15 kwietnia 2016 roku. Aplikacje zgłoszeniowe dotyczące dofinansowania można przekazywać do dnia 20 maja bieżącego roku. Na beneficjentów czeka łącznie 5 mln zł. Podczas swej wypowiedzi wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak podkreślił, iż obecnie rynki globalne stawiają przed światem biznesu spore wyzwania. Pomoc pochodząca z POPW okaże się pomocna wobec przedsiębiorców z Polski Wschodniej celem zdiagnozowania ich potencjału odnośnie internacjonalizacji, przygotowania firmy oraz oferty w związku z eksportem jak również aktywnego poszukiwania …

Czytaj więcej
26
Lut

Ze strony urzędów marszałkowskich województw świętokrzyskiego oraz opolskiego po raz kolejny ogłoszone zostały konkursy na dofinansowanie na rzecz wsparcia gmin regionalnych w procedurze tworzenia bądź wdrażania programów rewitalizacyjnych. Konkursy opracowano zgodnie z zasadami współdziałania Ministerstwa Rozwoju wraz z samorządami wojewódzkimi. Zadaniem konkursów jest udzielenie pomocy na rzecz gmin, by miały sposobność uruchomienia procedur, które zmierzają do rewitalizacji terenów zdegradowanych przez pomoc w opracowaniu programów rewitalizacyjnych. Programy te będą stanowić podstawowe dokumenty do realizacji wspomnianych procesów. Dają one możliwość ubiegania się o dotacje na realizację czynności rewitalizacyjnych poprzez Fundusze Europejskie. Współdziałanie pomiędzy ministerstwem i urzędami marszałkowskimi umożliwi utworzenie gminnych programów rewitalizacji spełniających wymagania …

Czytaj więcej
18
Paź

Komitet Monitorujący Program Wschodnia – ustalenia

posted on 18 października 2015 / 0 Comments

Dla Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP ustalono następujące zasady: Dotacje przekazane będą na rzecz projektów polegających na wykonywaniu sieciowych oraz innowacyjnych towarów, które są gotowe do handlu spakietyzowanych ofert, których oddziaływanie wykazuje charakter ponadregionalny. Ponadto oferty powinny opierać się o rozproszoną budowę podmiotów, walorów, obszarów, budynków, których działania funkcjonują w postaci jednej spójnej idei, którą wykorzystuje całościowy, główny wyróżnik (marka) towaru. Wszystkie projektu muszą składać się z: - inwestycji w całościowe zaplecze towarów sieciowych, - wzrost aplikacji oraz usług opierających się na technologii informacyjno-komunikacyjnej, - opracowania oraz wprowadzania na rynek ujednoliconych modeli działania oraz promowania towaru, wliczając kupno usług szkoleniowo-warsztatowych wobec organów, które …

Czytaj więcej
06
Paź

Załóż własny start-up i odnieś sukces

posted on 6 października 2015 / 0 Comments

Fundusze Europejskie przychodzą z pomocą dla osób, które mają nowatorskie pomysły i wizje własnego biznesu, jednak nie mają wystarczających środków na ich zrealizowanie. Do tego służą platformy startowe stworzone z myślą o nowych pomysłach przyszłych przedsiębiorców. Program Polska Wschodnia zapewnia wiele korzyści dla młodych ludzi, w tym kompleksowa pomoc przy zakładaniu oraz rozwijaniu startupów. Pomoc można uzyskać w obszarze ośrodków innowacji (parki technologiczne, inkubatory) na terenie Polski Wschodniej, które realizują projekt pod hasłem: „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. Oferta ta jest dostępna dla osób, które mają mniej niż 35 lat, dysponują innowacyjnym pomysłem na własną firmę oraz chcą prowadzić działalność na terenie …

Czytaj więcej
STRON 1 Z 4