mobile logo

śląskie

05
Sie

Budowa nowych centrów badawczych w Polsce

posted on 5 sierpnia 2016 / 0 Comments

Na obszarze Zabrza oraz Mazańcowic z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z Programu Inteligentny Rozwój, wybudowane zostaną wyposażone w innowacyjne zaplecze badawcze centra o charakterze badawczo – rozwojowym. W trakcie dzisiejszej wizytacji wicepremiera Mateusza Morawieckiego na Śląsku, doszło do podpisania umowy w sprawie dotacji na budowę oraz rozwoju centrów na terenie dwóch funkcjonujących w regionie przedsiębiorstwach – Powen-Wafapomp S.A. i Polmotors Sp. z o.o. Grupa Powen-Wafapomp S.A. jest specjalistom się m.in. w dystrybucji pomp przemysłowych na potrzeby branży energetycznej w, górnictwie, gospodarce komunalnej oraz przemyśle petrochemicznym. W oddziale mieszczącym się w Zabrzu utworzone zostanie nowoczesne centrum o charakterze badawczo-rozwojowym, gdzie możliwe będzie …

Czytaj więcej
13
Lip

Zadecydowano o realizacji dodatkowego naboru na ekspertów zewnętrznych, którzy przeprowadzać będą ocenę projektów. Z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pojawiła się informacja o sposobności starania się o wpisanie do Rejestru Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w latach 2014 – 2020, którzy uczestniczą w doborze projektów do dotacji. Sektory, w których mają zostać powołani przyszli eksperci: Analizy naukowe, technologia oraz innowacje w branży energetycznej. Analizy naukowe, rozwój technologii oraz innowacje medyczne. Analizy naukowe, wzrost technologiczny oraz innowacje technologicznej w branży informacyjno – komunikacyjnej. Nowoczesne rozwiązania oraz transfer technologii w firmach. Technologie z branży informacyjno – komunikacyjne w firmach. Techniki medyczne (ochrona zdrowia). Technologia energetyczna oraz górnicza. Technologia w …

Czytaj więcej
02
Cze

Aktualizacja harmonogramu ma związek z konkursem realizowanym na podstawie poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs. Przyjmowanie zgłoszeń realizowane jest na podstawie Regionalnego Programu Województwa Śląskiego (konkurs o numerze RPSL.11.01.03-IZ.01-24-037/15). Biorąc pod uwagę odwołanie zebrania Zarządu Województwa Śląskiego w dniu 31 maja 2016 roku, niezbędne jest przedłużenie terminu dotyczącego rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu do czerwca 2016 roku. Aktualizacja dotyczy daty zamknięcia konkursu, przesłania do projektodawcy pisma informacyjnego dotyczącego wyników oceny merytorycznej oraz ogłoszenia wyników na stronie www.

Czytaj więcej
07
Maj

Wielki piknik pod chmurką na Śląsku

posted on 7 maja 2016 / 0 Comments

Wybierz się na podniebny piknik i wygraj krótki lot balonem nad pięknym Parkiem Śląskim. Impreza odbędzie się pod hasłem: „Fundusze – to działa!”. Piknik złożony będzie z dwóch fragmentów: edukacyjnego oraz artystycznego. Miasteczko edukacyjne W Miasteczku Edukacyjnym zlokalizowane jest jedyne w swoim rodzaju centrum rozrywki oraz edukacji, które zapewnia uczestnikom liczne atrakcje poprzez aktywną formę, jaka gwarantuje idealną zabawę dla wszystkich w każdym wieku. Punkty Informacyjne stanowią miejsce, w których zapytać możesz o wszelkie sprawy związane z funduszami europejskimi. Ponadto porozmawiać tam można z osobami, które uzyskały unijne dotacje. Beneficjenci, jacy wdrożyli swoje projekty przy pomocy środków unijnych, przygotowali wiele atrakcji w swych obiektach …

Czytaj więcej
07
Maj

Piknik „ Fundusze – to działa!” – atrakcje

posted on 7 maja 2016 / 0 Comments

Dla najaktywniejszych gości przygotowano nagrodę specjalną w postaci 5 – minutowego lotu balonem wraz z osobą towarzyszącą oraz oglądanie panoramy Parku Śląskiego z lotu ptaka. inne atrakcje Przygotowano także dawkę imponującej muzyki. Na scenie pojawi się m.in. Indios Bravos (kultowa grupa reggae), reprezentujący celtycki styl muzyczny zespół Beltaine, jak również Zespół Pieśni i Tańca “Śląsk”. Na zakończenie imprezy zaplanowano wspaniały akrobatyczny pokaz w rytmie porywającej do tańca muzyki. Uczestnicy będą mogli podziwiać salta, przerzuty oraz piramidy utworzone przez wybitnych akrobatów sportowych działających w ramach śląskich klubów, w tym Acro Team Silesia, którzy dotarli do finału w programie „Mam Talent”. Uczestnictwo we wszystkich atrakcjach jest …

Czytaj więcej
30
Mar

Wraz z kwestiami spornymi związanymi z wykładnią pewnych decyzji odnośnie regulaminów konkursowych w Programie Regionalnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wobec działań wprowadzanych w życie poprzez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym sprawy związane z wzywaniem wnioskodawców do uzupełnienia dokumentów aplikacyjnych, jak również treści powiązanych ze sposobnością wydłużenia okresy przebiegu kwalifikacji, wprowadzone zostały zmiany w treści regulaminów konkursowych, które mają za cel doprecyzować wskazane zapisy oraz ujednolicić podejście interpretacyjne. Aktualizacje usankcjonowano w terminie 30 marca 2016 roku za pośrednictwem Uchwały Zarządu Województwa nr 558/104/V/2016. Szczegółowe informacje na temat zakresu przemian razem z odniesieniem się do numerami naboru zaprezentowane są we właściwym …

Czytaj więcej
13
Mar

Decyzja podjęta przez Zarząd Województwa Śląskiego podczas posiedzenia, które miało miejsce dnia 10 marca 2016 roku odnośnie przeprowadzenia audytu analizy projektów zgodnie z Regionalnym Programem Województwa Śląskiego, ma związek z dwoma działaniami: - działaniem 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych (konkurs numer RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15), - poddziałaniem 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego (konkurs numer RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15). Audyt dokonany zostainie przez Komisję Oceny Projektów. Celem audytu będzie zatwierdzenie, iż przyjęte do tej pory procesy, regulaminy oraz wymagania będą służyć racjonalnemu zastosowaniu finansów wobec odmiennego wzrostu województwa.

Czytaj więcej
05
Mar

W ramach pracy Instytucji Organizującej Konkurs przedstawiona została aktualizacja regulamin konkursowego nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 zgodnie z Poddziałaniem 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat. Zmiany w regulaminie związane są z: - aktualizacją schematu na temat "Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020", - aktualizacją w "Regulaminie procedury odwoławczej wobec IZ RPO WSL Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów" - dodaniem wzoru "Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (kwota zryczałtowana)".

Czytaj więcej
04
Mar

Biorąc pod uwagę potrzebę przyspieszenia terminu wprowadzenia w życie Programu Regionalnego dla Województwa Śląskiego oraz uzyskania szybszych zaplanowanych w ramach procesu programowania wskaźników o charakterze rzeczowym oraz finansowym, zadecydowano o przyspieszeniu uruchomienia przyjmowania aplikacji wobec poddziałania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych. Początkowo nabór zaplanowany był na lipiec 2016 roku, jednak wiadomo już, iż zostanie on ogłoszony w marcu bieżącego roku, natomiast jego rzeczywiste wdrożenie będzie mieć miejsce w kwietniu 2016 roku. Potrzebny będzie jednak czas na realizację przedmiotowego naboru, który wyniesie 1 miesiąc. Szersze informacje odnośnie aktualnego harmonogramu przyjmowania wniosków znajdują się na stronach internetowych RPO Województwa Śląskiego.

Czytaj więcej
03
Lut

Przedstawiono nowy harmonogram konkursowy Programu Województwa Śląskiego. Publikacji dokonała Instytucja, która jest Organizatorem Konkursu zgodnie z Regionalnym Programem Województwa Śląskiego. Konkurs dotyczy Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat. Aktualizacja na temat terminu zakończenia konkursu jak również przesłania do projektodawców pism informujących go o sposobności uzyskania wniosku do wdrożenia, co ma związek z niezbędnym przeprowadzeniem podczas realizacji działań KOP etapu, podczas którego prowadzone będą negocjacje (przy uwzględnieniu terminu doręczenia przekazywanej korespondencji) i przystosowania zgłoszeń w sprawie dofinansowania do końcowego stanowiska w tej sprawie Instytucji Organizującej Konkurs.

Czytaj więcej
STRON 1 Z 5