mobile logo

małopolskie

10
Sie

Ze strony Zarządu Województwa Małopolskiego z wykorzystaniem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości prowadzona jest rekrutacja kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny: ocena potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć. Jak zgłaszać swoje kandydatury Aplikacje zgłoszeniowe w sprawie umieszczenia w Wykazie kandydatów na ekspertów w ramach Programu Regionalnego Województwa Małopolskiego orz niezbędne załączniki przyjmowane będą do dnia 13 stycznia 2017 roku. Oto następujące drogi przekazywania zgłoszeń: Wysyłka na adres: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP), ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków (o dacie wpływu dokumentów decyduje data stempla pocztowego) bądź przekazać osobiście w pokoju sekretariatu MCP (II piętro), w godzinach od 8:00 do 16:00. Rekrutacja prowadzona będzie w kilku etapach. Wpierw komisja przeprowadzi weryfikację …

Czytaj więcej
03
Cze

Rynek w Tarnowie po raz drugi będzie miejscem realizacji Festiwalu. W niedzielę, dnia 5 czerwca odbędzie się Festiwal Funduszy Europejskich „Małopolska myśli o Tobie”. Uczestnicy imprezy mogą liczyć na wiele atrakcji wśród których znajduje się także wieczorny koncert zespołu HEY. Kolorowe dmuchańce, fotobudki oraz liczne kreatywne zabawy dla najmłodszych, to tylko niektóre spośród licznych atrakcji Festiwalu. Podczas imprezy główną rolę odegrają nietuzinkowi wystawcy. Wszyscy oni mają ze sobą coś wspólnego – w poprzednich latach wykorzystali fundusze unijne oraz wykorzystując je rozwinęli własną firmę. Podczas tarnowskiej imprezy będzie można zapoznać się ze stoiskami m.in. Pracowni Strojów Ludowych i Stylizowanych HEN-HAFT, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki …

Czytaj więcej
08
Maj

Dnia 31 marca 2016 roku z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ogłoszono konkurs dotacyjny na pomoc dla gmin z regionu w procedurze tworzenia bądź aktualizowania programów rewitalizacyjnych. Konkurs opracowano na zasadach współdziałania Ministerstwa Rozwoju wraz z samorządami wojewódzkimi. Za cel konkursu uważa się pomoc gmin w zapoczątkowaniu rewitalizacji terenów zdegradowanych przez udzielenie pomocy w opracowaniu programów rewitalizacyjnych. Programy te mają stanowić podstawowe dokumenty do wdrażania procesów. Dają one także możliwość ubiegania się o dotacje na czynności rewitalizacyjne z Funduszy Europejskich. Współdziałania pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Urzędem Marszałkowskim pozwoliły na stworzenie gminnych programów rewitalizacyjnych, które spełniają wymagania wyznaczone poprzez ministerstwo i warunki znajdują …

Czytaj więcej
01
Kwi

W województwie małopolskim ogłoszono konkurs dotacyjny, w którym mogą uczestniczyć gminy z terenu Małopolski. W ramach konkursu przyznane zostanie dofinansowanie na rzecz realizacji zadań powiązanych z tworzeniem bądź aktualizacją programów rewitalizacyjnych. Konkurs opracowano w oparciu o współpracę z Ministerstwem Rozwoju oraz wraz z samorządami wojewódzkimi. Zadaniem wsparcia gmin jest uruchomienie procesów, które zmierzają do rewitalizacji terenów zdegradowanych poprzez udzielenie pomocy w tworzeniu programów rewitalizacji, jakie spełniają wymagania wyznaczone poprzez ministerstwo i warunki określone przez regionalne programy operacyjne. Programy rewitalizacji są podstawowymi dokumentami dotyczącymi realizacji procedur mających na celu rozwiązywanie problemów rewitalizacyjnych na terenach, które wymagają podjęcia wyjątkowych kroków, przy uwzględnieniu specyfikacji …

Czytaj więcej
01
Kwi

W terminie od 1 kwietnia 2016 roku do 2 maja 2016 roku można składać karty projektów subregionalnych w związku z realizacją Poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno – kanalizacyjna - SPR i 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne - SPR Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020. Dla kogo przeznaczony jest nabór? W związku ze wsparciem gospodarki wodno – kanalizacyjnej pomoc finansowa może zostać przekazana na rzecz: jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz stowarzyszeń posiadających osobowość prawną, spółek wodnych i przedsiębiorców. Karty projektu związane z rozwojem miejscowych tras turystycznych mogą być składane przez jednostki samorządów terytorialnych, ich związki oraz stowarzyszenia wykazujące osobowość prawną. Ponadto karty mogą …

Czytaj więcej
28
Mar

Ukończono poziom oceny pod względem formalnym kart projektów, które przekazane zostały zgodnie z poddziałaniem 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR w Regionalnym Programie Województwa Małopolskiego. W sumie przekazane zostały 64 karty projektów w ramach pięciu subregionów. Ocenę pozytywną bądź warunkowo pozytywną (obie opcje oznaczają przekierowanie do oceny merytorycznej Forów Subregionalnych) otrzymało 40 kart projektów. Ocena negatywna (oznaczająca brak przekierowania do oceny merytorycznej Forów Subregionalnych) przypadła 24 kartom projektów.

Czytaj więcej
22
Mar

Dnia 22 marca 2016 roku ze strony Zarządu Województwa Małopolskiego podjęto decyzję w sprawie anulowania konkursu o numerze RPMP.01.01.00-IZ.00-12-020/16 wobec działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, które dotyczy typu projektu A Infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych. Konkurs anulowano opierając się o paragraf 46 ust.1 pkt. 3 w Regulaminie konkursowym wobec Pierwszego Priorytetu Gospodarka wiedzy zgodnie z Uchwałą nr 380/16 ZWM pochodzącą z dnia 22 marca 2016 roku. Tym samym podano do informacji, iż nabór w ramach tegoż działania zostanie wyznaczony później. Kolejny termin przyjmowania wniosków będzie przedstawiony poprzez zaktualizowany harmonogram naboru aplikacji.

Czytaj więcej
10
Mar

Małopolska jest województwem, w którym już po raz czwarty zostaną zorganizowane Targi Edukacyjne. Celem imprezy jest sprawdzenie własnych umiejętności oraz weryfikacja kierunku dalszych etapów edukacji przez uczestników zabawy. W dniach od 17 do 19 marca 2016 roku. Model Festiwalu opiera się na zaprezentowaniu zawodów, które od kilkunastu lat odbywają się każdego roku francuskim Lyonie. Dla uczestników dostępnych będzie przeszło 130 stoisk (zgromadzonych na łącznej powierzchni 9 tysięcy metrów kwadr.), gdzie zaprezentowane zostaną oferty szkół zawodowych z obszaru całej Małopolski. Uczniowie będą mieli możliwość pochwalenia się swymi umiejętnościami w praktyce, z kolei z myślą o odwiedzających zorganizowane atrakcję, dzięki której sprawdzą się …

Czytaj więcej
05
Mar

Udostępniono już pierwsze bony dotyczące innowacji

posted on 5 marca 2016 / 0 Comments

Kwota 3,5 mln zostanie przekazana na rzecz przedsiębiorców z terenu Małopolski zgodnie z pierwszą, pilotażową edycją bonów na innowacje. W pierwszej kolejności pojawiło się dofinansowanie w kwocie 157 tysięcy zł, które trafiło do trzech firm: EC Jakub Lipski, Na Niby Studio i Przedsiębiorstwa Techniczno – Handlowego CERTECH. Wsparcie pozwoli na zrealizowanie projektów opartych na innowacyjnych rozwiązaniach scenicznych, nowoczesnych typów zwierzęcych dla zwierząt gospodarskich, jak również aplikacji niezbędnych do realizacji zadań branż architektonicznej oraz marketingowej. Bony wręczone zostały przez marszałka Jacka Krupę rok po zaakceptowaniu poprzez KE programu regionalnego na rzecz województwa małopolskiego. Bony na innowacje są bezzwrotnymi dotacjami, które mają zostać …

Czytaj więcej
04
Mar

I nabór bonów na rzecz innowacji

posted on 4 marca 2016 / 0 Comments

Ta edycja rozdysponowania bonów dotyczy kwoty przeszło 3,5 mln złotych. W naborze uczestniczyło wiele firm. Złożonych zostało 153 wniosków, których łączna kwota wyniosła przeszło 10 mln 700 tys zł.: 42 zgłoszenia związane były z małym bonem (kosty kwalifikowane do 50 tysięcy zł), natomiast 111 z nich zakwalifikowane jako duże bony (do 100 tysięcy zł). Trzej pierwsi beneficjenci bonów, to dwie krakowskie firmy: EC Jakub Lipski oraz Na Niby Studio, Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe CERTECH działające w Tarnowie. Projekt przedsiębiorstwa EC Jakub Lipski, zrealizowany zostanie poprzez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Projekt ten związany jest z opracowaniem nowego produktu …

Czytaj więcej
STRON 1 Z 5