mobile logo

lubelskie

25
Lip

Modernizacja kolei w Lublinie

posted on 25 lipca 2016 / 0 Comments

Lublin zyska nowy przystanek o nazwie „Lublin Zachód”. Celem zagwarantowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz poprawienia sprawności ruchu na terenie modernizowanego odcinka, utworzone zostaną dwa nowe wiadukty kolejowe i dwanaście przejść dla pieszych pod torami kolejowymi. Modernizacja oraz utworzenie nowoczesnych przepustów pod torami kolejowymi umożliwi przebieg bezpiecznej migracji dzikiej zwierzyny. Reszta istniejących obiektów inżynieryjnych również zostanie wyremontowana. Nowoczesne przyrządy do sterowania ruchem kolejowym oraz rozjazdy zagwarantują sukcesywny przejazd pociągów. Zmiany będą odczuwalne dla kierowców, ponieważ poprawiony zostanie stan przejazdów kolejowo-drogowych. Prace remontowe dotyczyć będą też przeszło 50-kilometrowego odcinka linii objazdowej nr 30 Łuków – Parczew. Projekt przyczyni się również do przygotowania dokumentacji …

Czytaj więcej
15
Kwi

Dotacje dla firm w ramach Programu Polska Wschodnia

posted on 15 kwietnia 2016 / 0 Comments

Aby ubiegać się o wsparcie finansowe, przed przekazaniem aplikacji zgłoszeniowej należy wyznaczyć realizatora usług o charakterze doradczym, który opracuje niezbędny model biznesowy, trzeba także podpisać z nim warunkową umowę, która zostanie z nim zrealizowana, jeżeli projekt zostanie zakwalifikowany do dofinansowania. Potencjał i doświadczenie określonego wnioskodawcy stanowią jeden z kryteriów, wobec jakich projekty zostaną wyłonione do dotacji. Ogłoszenie w sprawie konkursu Pierwszy etap działania Internacjonalizacja MŚP zapewni przedsiębiorcom otwarcie drogi do uzyskania w II etapie nawet kwoty 0,5 mln zł na rzecz usług doradczych i na zakup wartości niematerialnych oraz prawnych, które mają związek z opracowaniem modelu biznesowego, jak również na uczestnictwo w …

Czytaj więcej
15
Kwi

POPW i wsparcie dla firm otwartych na sprzedaż za granicą

posted on 15 kwietnia 2016 / 0 Comments

Pomoc w ramach konkursu, który zostanie zamknięty 20 maja 2016 roku, udzielana jest w dwóch etapach. Wpierw przedsiębiorstwa mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie na wyznaczenie ich potencjału do wejścia na zachodni rynek oraz stworzenie właściwego modelu biznesowego. Firmy, którym uda się zrealizować ten projekt, uzyskają szansę na zdobycie kolejnego dofinansowania. Otwarty w kwietniu nabór aplikacji zgłoszeniowych ma związek z pierwszym etapem Internacjonalizacji MŚP. Firmy mają możliwość ubiegania się o dotację w wysokości 50 tys. złotych na usługi doradcze mające związek tworzeniem nowego modelu biznesowego prowadzącego do umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa. Firmy, który uzyskają wsparcie mogą wykorzystać fundusze unijne na rzecz: analizy możliwości z …

Czytaj więcej
15
Kwi

Otwarcie nowych rynków dla firm – Program Polska Wschodnia

posted on 15 kwietnia 2016 / 0 Comments

10 mln zł to wartość budżetu I konkursu w ramach działania Internacjonalizacja MŚP Programu Polska Wschodnia (POPW). Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych rozpocznie się dnia 15 kwietnia 2016. Oferta skierowana jest dla firm, jakie interesują się działalnością eksportową, jednak potrzebują w tym celu merytorycznego oraz finansowego wsparcia. Skierowana jest ona głównie dla firm, jakie nie wykraczały dotychczas ze swoją ofertą na zagraniczne rynki. Wnioski dotyczące dofinansowania projektów będą przyjmowane do dnia 20 maja 2016 roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Konkurs zostanie powołany do życia z myślą o wsparciu mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw z 5 różnych województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Firmy …

Czytaj więcej
14
Mar

Wsparcie dla firm z Polski Wschodniej

posted on 14 marca 2016 / 0 Comments

Zgodnie z działaniem 1.2 Internacjonalizacja MŚP, firmy zarejestrowane na terenie Polski Wschodniej mogą ubiegać się o pomoc w postaci dofinansowania. Unijna dotacje umożliwią przedsiębiorcom realizację zadań takich, jak: - analiza możliwości eksportowych; - oszacowanie potencjału handlowego; - wybór najbardziej efektywnych modeli oraz mediów marketingowych; - poszukanie udostępnionych źródeł zewnętrznego dofinansowania działań eksportowych jak również narzędzi finansowych, które obniżają zagrożenie eksportowe, w tym kredytów eksportowych, funduszy poręczeniowych oraz gwarancyjnych, funduszy dotacyjnych, transakcji terminowych. Firmy pragnące ubiegać się o fundusze POPW muszą.: - dysponować w swej ofercie przynajmniej jednym produktem (wyrobem bądź usługą), który będzie stanowić przedmiot handlu zagranicznego; - wyłonić realizatora usług o charakterze doradczym, które związane są …

Czytaj więcej
14
Mar

I edycja konkursu realizowanego na rzecz mikro, małych oraz średnich firm, które zainteresowane są poszerzaniem swej działalności na rzecz zagranicznych rynków, zostanie uruchomiona w ramach Programu Polska Wschodnia (POPW) dnia 15 kwietnia 2016 roku. Aplikacje zgłoszeniowe dotyczące dofinansowania można przekazywać do dnia 20 maja bieżącego roku. Na beneficjentów czeka łącznie 5 mln zł. Podczas swej wypowiedzi wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak podkreślił, iż obecnie rynki globalne stawiają przed światem biznesu spore wyzwania. Pomoc pochodząca z POPW okaże się pomocna wobec przedsiębiorców z Polski Wschodniej celem zdiagnozowania ich potencjału odnośnie internacjonalizacji, przygotowania firmy oraz oferty w związku z eksportem jak również aktywnego poszukiwania …

Czytaj więcej
02
Gru

Duża pomoc dla firm z Województwa Lubelskiego

posted on 2 grudnia 2015 / 0 Comments

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie informuje o planowanym naborze wniosków w formie projektów. Nabór związany jest z oferowanym wsparciem, które obejmie m.in.: - wdrożenie projektów związanych z opracowaniem nowych produktów bądź usług, procedur oraz wprowadzeniem udoskonaleń o dużym znaczeniu dla oferowanych już produktów/usług, procedur czy systemów produkcji. Wsparcie zostanie przekazane również na pokrycie kosztów realizacji badań przemysłowych i analiz o charakterze eksperymentalnym w formie prac rozwojowych, wliczając głównie: - wydatki na aparaturę, sprzęt, budynki oraz grunty (biorąc pod uwagę zakres oraz czas, który będzie wykorzystywany na realizację projektu); - wydatki na opłacenie personelu, który zostanie zaangażowany w projekt; - wydatki na badania; koszty niematerialne …

Czytaj więcej
02
Gru

Ogłoszono nabór zgłoszeń aplikacyjnych w sprawie dotacji na rzecz projektów zgodnie z Osią Priorytetową 1 Badania i innowacje. Ogłoszeniodawcą naboru jest Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Nabór wniosków przebiegać będzie zgodnie z Działaniem 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach. Przyjmowanie wniosków zostanie zrealizowane dzięki wdrożeniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w perspektywie 2014-2020. Nabór planowo zostanie zrealizowany w terminie od 31 grudnia 2015 roku do 18 lutego 2016 roku. Możliwość uzyskania dofinansowania jest skierowana do przedsiębiorstw takich, jak mikro, małe oraz średnie firmy (definicja zawarta w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z 17 czerwca 2014 roku). W procesie składania aplikacji mogą …

Czytaj więcej
01
Gru

Wsparcie dla firm na badania celowe – RPO Lubelskiego

posted on 1 grudnia 2015 / 0 Comments

Z inicjatywy Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłoszono planowany nabór aplikacji w sprawie dofinansowania na rzecz projektów zgodnie z Działaniem 1.2 Badania celowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w perspektywie 2014-2020. Wnioski przyjmowane będą od 31 grudnia 2015 roku do 18 lutego 2016 roku. O dofinansowanie ubiegać mogą się przedsiębiorstwa takie, jak: mikro, małe oraz średnie firmy (przy uwzględnieniu definicji zawartej w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014, która dotyczy uznania pewnych rodzai wsparcia biorąc pod uwagę rynek wewnętrzny wraz z artykułem 107 i 108 Traktatu). Ponadto wsparcie może trafić również do dużych przedsiębiorstw. Firmy, które działają na zasadzie współdziałania z innego …

Czytaj więcej
18
Paź

Komitet Monitorujący Program Wschodnia – ustalenia

posted on 18 października 2015 / 0 Comments

Dla Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP ustalono następujące zasady: Dotacje przekazane będą na rzecz projektów polegających na wykonywaniu sieciowych oraz innowacyjnych towarów, które są gotowe do handlu spakietyzowanych ofert, których oddziaływanie wykazuje charakter ponadregionalny. Ponadto oferty powinny opierać się o rozproszoną budowę podmiotów, walorów, obszarów, budynków, których działania funkcjonują w postaci jednej spójnej idei, którą wykorzystuje całościowy, główny wyróżnik (marka) towaru. Wszystkie projektu muszą składać się z: - inwestycji w całościowe zaplecze towarów sieciowych, - wzrost aplikacji oraz usług opierających się na technologii informacyjno-komunikacyjnej, - opracowania oraz wprowadzania na rynek ujednoliconych modeli działania oraz promowania towaru, wliczając kupno usług szkoleniowo-warsztatowych wobec organów, które …

Czytaj więcej
STRON 1 Z 5