mobile logo

Kapitał zalążkowy na rzecz międzynarodowych przedsięwzięć

posted on 2 czerwca 2016 / IN ogólnopolskie /

Uruchomiono konkurs dotyczący projektów typu „kapitał zalążkowy” w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk. Przyjmowanie wniosków realizowane będzie do dnia 17 czerwca 2017 roku. Dotacja skierowana jest m.in. do organizacji pozarządowych i instytucji publicznych oraz prywatnych, które wykazują charakter non – profit.

Pomoc „seed money“ udzielana jest wobec przygotowania pomysłu projektowego. Środki na rzecz projektu można wykorzystać na realizację działań takich jak: szukanie partnerów, wykonywanie analiz rynkowych, szkolenia celem określenia wartości bazowych wskaźników bądź oszacowania zainteresowania określonej grupy docelowej. Wiadomości związane kwalifikowalnością działań oraz możliwość naboru znaleźć można w Szczegółowych warunkach konkursowych.

Kapitał zalążkowy może zostać przekazany wobec tworzenia pomysłów projektowych zgodnie z wszystkimi priorytetami w Programie Interreg Południowy Bałtyk, w co wlicza się m.in.:

poprawa konkurencyjności MŚP na rynkach zagranicznych,

przepływ innowacji wobec MŚP,

energia odnawialna oraz alternatywne źródła energii,

zielona technologia,

i inne.