mobile logo

Już jest! Harmonogram Programu Polska Cyfrowa

posted on 27 lutego 2015 / IN ogólnopolskie /

Powstał już pierwszy harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie na rok 2015. Nabór jest ogłoszony w trybie konkursu i został zaakceptowany przez wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwonę Wendel.
W ramach harmonogramu nastąpi 8 naborów w obszarze 6 działań Programu Polska Cyfrowa.
Pierwszy z nich ruszy już od dziś tj. 27 lutego 2015r. i ma zakończyć się z dniem 04 maja 2015r., a rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić w sierpniu 2015r.

Jaka kwota została przewidziana na Program Polska Cyfrowa 2015?
To aż 2,6 mld zł !

 

Na jakie projekty przeznaczona jest kwota dofinansowania?

  • na wsparcie mogą liczyć projekty, które będą przeznaczone na tworzenie lub rozwój e-usług publicznych;
  • projekty skierowane na rozwój lub tworzenie usług wewnątrzadministracyjnych, które są niezbędne do funkcjonowania e-usług publicznych;
  • projekty mające zmierzać do zapewnienia możliwości dostępu do internetu szerokopasmowego o dużej przepustowości;
  • oraz wnioski zapewniające udostępnianie zasobów nauki i kultury w sposób cyfrowy.

Kto może być wnioskodawcą?

  • wsparcie mogą otrzymać sądy i prokuratury;
  • oraz jednostki administracji rządowej, w tym podmioty jej podległe lub przez nie nadzorowane;
  • oprócz tego wnioskodawcą mogą być partnerstwa powyższych uprawnionych, jeśli zostały utworzone przez ministra lub publiczną uczelnię medyczną i działają jako np. przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe czy podmioty lecznicze.

 

Na każde z powyższych działań przewidziano już daty rozpoczęcia naborów, jednak terminy te mogą ulegać zmianom, o czym będziemy na bieżąco zamieszczać informacje.