mobile logo

Jak projekty unijne mają wpłynąć na życie rolników?

posted on 24 lutego 2015 / IN ogólnopolskie /

Unia Europejska proponuje strategie i projekty unijne zgodne ze spójną polityką strukturalną postępu

terenów gmin wiejskich oraz sektora rolniczego, które również wykazują spójność z Narodowym Programem Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej (NPPC).

Cele wytyczone przez twórców projektu mają być realizowane przez 7 czołowych działań, jakie wyszczególnione dzięki schematom pomocy.

  1. Pierwsze działanie obejmuje: poprawę w branży przetwórstwa oraz promocji produktów rolniczych oraz pochodzących z branży rybnej. Planowane jest wspieracie przetwarzania artykułów zwierzęcych i owoców, warzyw. Uwzględnione zostało również wspieranie całych grup producentów.
  2. Drugie z działań: inwestowanie w gospodarstwa rolne wraz z modernizacją gospodarstw, które specjalizują się w branży mleczarskiej i dostarczaniu zwierząt ubojnych. Realizacja programu ochrony przez zanieczyszczeniami środowiska naturalnego w związku z prowadzeniem gospodarstw rolnych.
  3. Trzecie z działań: polepszenie bazy obszarów wiejskich, wparcie rozwijania się głównych czynników infrastruktury technicznej.
  4. Czwarte z działań: zróżnicowanie działalności gospodarczej w obszarze wiejskim, w tym wspieranie inwestycji poza tradycyjnym rolnictwem.
  5. Piąte z działań: program rolno-środowiskowy i zalesiania.
  6. Szóste z działań: kursy, których cel stanowi promocja rolnictwa i terenów wiejskich.
  7. Siódme z działań: pomoc techniczna.