mobile logo

Inwestowanie w sektor edukacyjny i naukowy

posted on 2 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Ogłoszono następny z konkursów, który powstał w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Kapitał Programu łącznie wynosi blisko 804 mln zł. Przyjmowanie aplikacji zgłoszeniowych zaplanowany na październik 2015. Konferencja inauguracyjna konkurs zorganizowana została poprzez Ośrodek Przetwarzania Informacji, w którym uczestniczyła Iwona Wendel piastująca urząd wiceministra infrastruktury i rozwoju.

W ramach konkursu ma dojść do wsparcia finansowego strategicznej infrastruktury badawczej. W głównej mierze będzie się to opierało na zakupie nowych urządzeń badawczych oraz obiektów, która mają znaczący wpływ na rozwój i gospodarkę w aspekcie krajowym, europejskim bądź międzynarodowym. Stanowi to istotne zaplecze celem powiększenia możliwości na rzecz świadczenia najwyższych standardów w badaniach naukowych na terenie naszego kraju. Projekty, które zostaną objęte dofinansowaniem wykazują strategiczny charakter, w związku z tym umieszczono je na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. W tej chwili Mapa zawiera 53 projekty.