mobile logo

Informacja o stażach i praktykach zagranicznych dla młodzieży

posted on 10 lutego 2016 / IN ogólnopolskie /

Osoby młode, które ukończyły edukację, zwykle zmagają się z problemami uzyskania doświadczenia zawodowego oraz płynnego przejścia do sfery życia zawodowego. Zwykle problemy te objawiają się w niedopasowanym wykształceniu, braku jakichkolwiek doświadczeń zawodowych, jak również różnicami pomiędzy uzyskaną podczas edukacji wiedzą a wymaganiami stawianymi przez pracodawców. Młodzieży może jednak liczyć na wsparcie ze strony programów, których zadaniem jest zwiększanie mobilności zagranicznej. Programy dofinansowane są przez Fundusze Europejskie.

Nowy numer Biuletynu Fundusze Europejskie w Polsce zawiera informacje dotyczące sposobności podjęcia dalszej nauki bądź stażu zagranicznego. To wyjątkowa okazja, zwłaszcza dla osób pragnących polepszyć swoje kompetencje językowe, poszerzyć horyzonty. Program staży oraz praktyk pozwala młodym osobom na stanie się bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy.