mobile logo

Gotowe plany Projektu mostu elektroenergetycznego Polska – Litwa

posted on 1 maja 2015 / IN mazowieckie / podlaskie /

W dniu 24 kwietnia 2015 roku uroczyście otwarto do wykorzystania linię 400 kV Narew – Ostrołęka, miało to miejsce w Starych Modzelach. W otwarciu uczestniczyli między innymi Dorota Kalina Zaliwska, jako przedstawicielka Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej. Pojawili się również reprezentanci Ministerstwa Gospodarki oraz przedstawicielstwo Instytutu Nafty i Gazu wraz z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Nowa linia elektroenergetyczna 400 kV Narew–Łomża–Ostrołęka jest linią napowietrzną, która biegnie przez 2 województwa (mazowieckie oraz podlaskie), a łączna długość trasy to prawie 120 km. Wspomniana linia została połączona z przebudowaną stacja elektroenergetyczną 400/110 kV Narew (województwo podlaskie) oraz stację Ostrołęka. W dodatku stacja Łomża jest następnym obiektem, zaraz po stacji Ołtarzew, jaki został zrealizowany dzięki wsparciu uzyskanemu poprzez środki unijne.