mobile logo

Gmina Wałcz poprowadzi przedsięwzięcia komunikacyjne na zasadach ppp

posted on 22 maja 2015 / IN zachodniopomorskie /

Zgodnie z modułem współpracy o charakterze publiczno-prywatnej Gmina Wałcz ma zamiar realizować zadania polegające na budowie szlaków komunikacyjnych (drogi lokalne) razem z rozwojem infrastruktury podziemnej.

Inwestycja ma objąć 2 obszary dróg publicznych na obszarze Gminy Wałcz. Pierwszym z nich jest Osiedle Piastowskie – ten obszar przedsięwzięcia dotyczy wybudowania nowego odcinka drogi razem z utworzeniem kanalizacji deszczowej oraz na terenie osiedla kanalizacji sanitarnej. Drugim obszarem inwestycji jest ulica Bracka. Czynności będą polegały na budowie nowej drogi, utworzeniu kanalizacji deszczowej i wykonaniu oświetlenia na ulicach. Modernizacja obejmie również ulicę Sienkiewicza, na której zostanie przeprowadzona rozbudowa istniejącej ulicy oraz wykonane zostaną elementy oświetlenia przy ulicy.

Urząd Gmina Wałcz dysponuje dokumentacją techniczną odnoszącą się do wszystkich powyższych zadań i planów, jak również dysponuje aktualnymi pozwoleniami na przebudowę. Urząd poszukuje prywatnego wykonawcy celem realizacji projektu.